Đừng vội tin hoàn toàn những gì trường của bé nói!